HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Cancer Risk Calculator

Probleemstelling

Als radiotherapeut krijg ik bijna dagelijks de vraag van een patiënt wat hun kanker veroorzaakt heeft. Zowel patiënten als hun mantelzorgers zijn zich niet bewust van de risicofactoren die een impact hebben op hun risico op kanker, noch van de grootteorde van deze impact.

Oplossing

Een mobiele applicatie die het risico op verschillende kanker voor een individu kan schatten op basis van hun persoonlijke risicofactoren, zoals beschreven in de wetenschappelijke literatuur, met uitleg welke risicofactoren een impact hebben op het risico en hoe groot die impact is.

Doelgroep

Leken met een interesse in hun risico op kanker en/of manieren om dit risico te verminderen.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Het risico op kanker is verschillend naargelang het land (of deel van een land) waarin men zich bevindt en wordt beïnvloed door risicofactoren van allerlei aard, waaronder demografie (bvb. Leeftijd, geslacht en etniciteit) en cultuur (bvb. bepaalde soorten voeding).

Innovativiteit

Er bestaan tot op heden geen andere applicaties die dit trachten te doen. Bestaande apps beperken zich steeds tot 1 kanker en de impact van slechts één (of enkele) risicofactoren, vrijwel steeds zonder uitleg, vrijwel steeds zonder wetenschappelijke onderbouw en vaak zelfs zonder cijfers.

Motivatie

Ons project kan niet enkel zeer veel mensen te kunnen helpen, maar kan dit ook zonder kost aan de gebruiker. Bovendien is al het meest arbeidsintensief werk (opzoekwerk, framework , uitleg risicofactoren,...) reeds voltooid, zodat coaching zich vrijwel direct kan vertalen in een meerwaarde.

Media