HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

GOS – Gemeente op Schema: Gezondheidswijsheid bevorderen via het medicatieschema.

Probleemstelling

Het juist gebruiken van geneesmiddelen is niet eenvoudig: de therapietrouw is bij chronische geneesmiddelen maar 50%, de gebruiksinstructies worden niet strikt nageleefd, men is verward door verschillende merknamen die hetzelfde geneesmiddel bevatten. Zeker na ontslag uit het ziekenhuis!

Oplossing

Het medicatieschema biedt duidelijkheid, maar: de bevolking moet er wel ook mee leren werken, niet alleen zorgverstrekkers. Via een sensibilisatiecampagne (6 maanden) kan gemeente per gemeente de kennis hoe ermee om te gaan verspreid worden. In de campagne werkt het hele middenveld mee.

Doelgroep

Primair: De burger. De burger moet leren hoe een medicatieschema te gebruiken. Secundair:De zorgverstrekker: overleg rond het medicatieschema. Medicatieschema gebruiken als gedeelde visie tussen alle betrokkenen op een eenduidig medicatiebeleid voor de patiënt, in 1ste lijn en over alle lijnen heen.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Uitgedacht in Merelbeke, getest in Aalst, Brugge-Oostkamp, Wilrijk-Hoboken, deeltje van Leuven. Kan nog in veel gemeenten uitgerold worden! Belangrijk: betrokkenheid van lokaal bestuur, senioren- e.a.verenigingen, zorgverstrekkers, welzijnswerkers, lokale pers, ...heel de community!

Innovativiteit

Het is uniek de burger op deze manier mee te nemen in veranderingen in de gezondheidszorg. Elke zorgverstrekker is overtuigd van het belang van het medicatieschema. Maar de burger wordt al te vaak vergeten. Werken medicatieschema moet aangeleerd worden, bevolkingsbreed.

Motivatie

Gestart als een succesvol kleinschalig project verdient het om uitgerold te worden op grotere schaal. Burgers beter leren omgaan met medicatie is een basisvaardigheid aanleren. Bovendien kan het medicatiebeleid in de eerste en tweede lijn zo beter op elkaar worden afgestemd.

Media