HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Een digitale oplossing voor een verstaanbaar ziekenhuis-ontslagbrief zonder tussenkomst van een arts.

Probleemstelling

Uit het KCE rapport blijkt dat 30-45 procent van de Belgen niet begrijpt of maar beperkt begrijpt wat zijn/haar ziekte of behandeling inhoudt. De gevolgen daarvan op vlak van therapietrouw mogen wij niet onderschatten. Een begrijpbare medische ziekenhuis-ontslagbrief is een eerste aanzet hiertoe.

Oplossing

Als winnaars van "innovation station 2019" een initiatief van BlueHealth Innovation Center bedachten wij een digitale oplossing om medisch vakjargon in ziekenhuis-ontslagbrieven verstaanbaar te maken voor patiënten in het kader van patient compliance.

Doelgroep

Gehospitaliseerde patiënten.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Het idee kan in ieder Belgisch ziekenhuis worden toegepast, maar zal afhankelijk zijn van de reeds gebruikte software in ieder ziekenhuis.

Innovativiteit

Er zijn nog geen projecten lopende/gerealiseerd die zich richten op het meer verstaanbaar maken van een medische ziekenhuis- ontslagbrief zonder tussenkomst van arts.

Motivatie

Uit de praktijk & KCE-rapport blijkt dat heel wat patiënten niet/beperkt begrijpen wat er in de de ziekenhuis-ontslagbrief staat. Therapietrouw start immers bij het goed begrijpen van wat zijn/haar ziekte of behandeling inhoudt. Een meer verstaanbare ontslagbrief is hier een eerste goede aanzet toe.

Media