HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Attractive2Wear: ’Jouw kledij met Zorg aangepast!’

Probleemstelling

Als persoon met een zware zorgbehoevendheid & zorgafhankelijkheid is het niet altijd even comfortabel om aan- en uitgekleed te worden wanneer dit liggend in bed dient te gebeuren. Te veel manipulaties over de verschillende ledematen ondergaan en meermaals geherpositioneerd worden in bed, leidt tot fysieke uitputting, pijn, negatieve mentale zorgbeleving en verhoogd risico tot het oplopen van decubitus door optredende vervormingskrachten. Bovendien is het voor de uitvoerende zorgverlener ook niet altijd even ergonomisch verantwoord en wordt deze blootgesteld aan een hoge zorggerelateerde werkdruk en werklast die niet bijdragen aan zorgefficiëntie, zorghaalbaarheid, jobtevredenheid, werkgerelateerd absenteïsme en personeelsverloop. Grijpen naar een ‘Basic-fit’ of XL look om het wat vlotter te laten verlopen naar de taakgeoriënteerdheid wegens stretchende of ruimere eigenschappen, draagt niet bij aan behoud van persoonlijke uitstraling, eigenheid en unieke identiteit. Aangepaste kledij wordt echter wel al verkocht als product maar is duur aan zich, keuzevrijheid is sterk beperkt met groot risico tot tweelings-look en de eigen ter beschikking staande garderobe en de hiernaar uitgevoerde investering is totaal verloren, met een bijkomende ecologische impact.

Oplossing

De eigen kledij aanwezig in de kleerkast, waarvoor reeds betaald werd en die een weerspiegeling is van het individu, wordt door Attractive2Wear specifiek aangepast, waardoor de persoon met een zware zorgbehoevendheid & zorgafhankelijkheid kan aan- & uitgekleed worden door deze maar één keer te moeten draaien van ruglig naar zijlig en omgekeerd, waarbij het manipuleren over ledematen vermeden kan worden of tot het strikte minimum kan beperkt worden. Dit komt het algemeen comfort sterk tegemoet en zal fysieke uitputting, pijn, negatieve mentale zorgbeleving en verhoogd risico tot het oplopen van decubitus door optredende vervormingskrachten voorkomen. Dit éénmaal draaien zorgconcept zal bovendien de ergonomie voor de zorgverlener optimaliseren en komt tegemoet aan de werkdruk en werklast waaraan deze wordt blootgesteld maar ook in positieve zin aan zorgefficiëntie, zorghaalbaarheid, jobtevredenheid, werkgerelateerd absenteïsme en personeelsverloop. Het hierdoor kunnen blijven dragen van de eigen kledij draagt bij aan behoud van persoonlijke uitstraling, eigenheid en unieke identiteit. Het is ecologisch, financieel en bovendien maatschappelijk verantwoorder omdat deze dienstverlening locaal wordt gerealiseerd door een stikatelier van een maatwerkbedrijf waardoor personen met een afstand tot het reguliere werkveld ook tewerkstelling kunnen genieten.

Doelgroep

Zorgbehoevende personen met accent naar onze verzilverende maatschappij

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Als er gekeken wordt naar Vlaanderen alleen al waren er in 2016 1M personen ouder dan 65j en 2K ouder dan 85j. Marktprospecties en studies duiden dat ongeveer 15% van nood heeft aan aangepaste kledij. En deze cijfers zullen alleen maar stijgen tot 2060.

Innovativiteit

Attractive2Wear is innovatief omdat het een dienstverlening is naar het genereren van kledij aanpassing als alternatief op de op vandaag ter beschikking staande aangepaste kledij als productverkoop.

Motivatie

Kleding en identiteit. Kleding als woorden, kleding als tekst, kleding als vertelling, kleding als boek. Kleding als levensverhaal. Zou je alle kledingstukken verzamelen die een persoon ooit bezat, dan las je daarin zijn/haar autobiografie. Kleding straalt uit wie iemand was en is als persoon. Kleding blijft identiteit en eigenheid communiceren. Kleding: het onderscheidt ons van anderen. Het drukt uit! Ontneem dit niemand, zelfs niet wanneer iemand geconfronteerd wordt met een zware zorgafhankelijkheid.

Media