HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

De digitale uitbreiding van uw apotheek met zorg en advies voor uw patiënten

Probleemstelling

Recent onderzoek door het KCE (Federaal Agentschap voor de Gezondheidszorg) stelt dat 30 tot 45% van de bevolking sukkelt met gezondheidsgeletterdheid. Bijkomend hebben zij een moeilijk interactie met zorgverleners waardoor ze de verkregen informatie niet opnemen. De ernst van aandoening(en) wordt niet of onvoldoende begrepen en verkeerde keuzes worden gemaakt rond bv. levensstijl-aanpassingen en medicatiegebruik. De alomtegenwoordigheid van dr. Google troebleert de overdracht van correcte informatie en patiënten vinden hun weg niet naar neutrale informatie rond aandoeningen en bijhorend medicatiegebruik. Nochtans is een adequate kennis van die aandoeningen de motivator om stappen te zetten naar gezondheidswinst. Een sterke parameter die kan bijdragen tot die gezondheidswinst is een correct medicatiegebruik. Ook dit staat of valt met een goede informatieoverdracht rond inname-moment, te verwachten bijwerkingen, interacties, contra-indicaties, ... De huisapotheker verstrekt deze informatie routinematig aan zijn patiënten maar deze hebben nood aan een laagdrempelig kanaal waar neutrale informatie 24/7 beschikbaar is en dit in een patiëntvriendelijke taal.

Oplossing

Pharmacy Online (POL) wil een multi/omnichannel approach lanceren binnen de Belgische apotheken. In tegenstelling tot vele andere apotheek-webshops wil POL de focus verschuiven van pure online verkoop naar een correcte informatieoverdracht. De voorgestelde oplossing bestaat zowel uit een overkoepelende site, die enkel informatief is, als uit individuele apotheeksites (via het POL-platform). Door kruisbestuiving tussen het informatieve gedeelte en de website van de lokale apotheek, vindt de patiënt makkelijker zijn weg naar het informatieve gedeelte en vice versa. Het apotheek specifieke gedeelte kan desgewenst aangevuld worden met een bestel- en reserveringsmodule voor medicatie. De overkoepelende site, naar analogie met apotheek.nl (meermaals verkozen tot beste website in het domein gezondheidszorg in Nederland), stelt de patiënt centraal en wil in begrijpbare taal informatie overbrengen rond ziektes (klachten) enerzijds en geneesmiddelen anderzijds. De (huis)apotheker is immers de meest laagdrempelige zorgverlener en perfect geplaatst om de brug te vormen tussen de specifieke taal van de medische wereld en de patiënt. De huisapotheker kan de informatieve site didactisch gebruiken (d.m.v. instructievideo’s) in de apotheek en de patiënt van zijn kant kan de verkregen informatie steeds op één plaats terugvinden. De informatie aanwezig op de site heeft niet tot doel een arts- of apotheekbezoek uit te stellen of te vervangen maar wil aanvullend zijn op deze. Het feit dat de informatie terug te vinden is op de website van de huisapotheker, gekozen door de patiënt, maakt dat de informatie makkelijk te vinden is, 24/7 beschikbaar is en de vertrouwensband tussen patiënt en apotheker versterkt. Zowel apotheker als patiënt kunnen een gesprek opstarten aan de hand van dezelfde neutrale informatie.

Doelgroep

a) Alle Belgische patiënten die medicatie gebruiken en/ of gediagnosticeerd zijn met een medische aandoening (al dan niet chronisch). Dit in uitbreiding met alle mensen, waaronder mantelzorgers, die objectieve informatie zoeken i.v.m. ziektes, klachten en/of medicatiegebruik.

b) Voor alle Belgische publieke apotheken: een dergelijke informatieve site is ondersteunend in de farmaceutische zorgtaken van de apotheker. Het apotheek specifieke gedeelte van zijn kant faciliteert het contact tussen patiënt en zijn huisapotheker.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Momenteel zijn reeds een 750-tal apotheken aangesloten op het platform maar verdere opschaling is nodig om het informatieve gedeelte verder uit te bouwen en up-to-date te houden. Hiervoor kan gekeken worden naar externe partners, kan gewerkt worden via het Wikipedia-principe, of een combinatie van beide. On the long term kan het platform als basis dienen voor verdere Europese opschaling.

Innovativiteit

Er zijn reeds verschillende websites rond geneesmiddelen en hun correct gebruik maar deze zijn vaak geschreven voor de medische zorgprofessional en niet vanuit het oogpunt van de patiënt. Rond aandoeningen of ziektebeelden is neutrale patiëntvriendelijke informatie te vinden, maar de patiënt vindt moeilijk zijn weg naar deze en vertrouwt eerder op Dr. Google. Een unieke site waarop zowel informatie te vinden is rond aandoeningen/ziektebeelden als over geneesmiddelen is in Belgie niet voorhanden. Deze site incorporeren binnen de apotheekwerking versterkt de boodschap.

Motivatie

De verschillende beroepsverenigingen van zelfstandige apothekers hebben de handen onbaatzuchtig in elkaar geslagen, ten einde de patiënt de mogelijkheid te bieden om neutrale en begrijpbare informatie 24/7 bereikbaar te hebben. De unieke band tussen de huisapotheker en zijn patiënt maakt dat de patiënt de informatie, op de website van zijn huisapotheker, als betrouwbaar en begrijpbaar zal ervaren. Een dergelijk initiatief is binnen Europa niet gekend.

Media