HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Patient empowerment in de digitale gezondheidszorg

Probleemstelling

Er wordt van de burger verwacht dat hij of zij steeds meer copiloot wordt van zijn gezondheidsdossier. Het inloggen verloopt moeilijk, niet alle data zijn beschikbaar, er zijn vragen over veiligheid en confidentialiteit van hun gegevens. Kortom, eHealth is onbekend terrein voor burgers.

Oplossing

CareCoach wil de burger actief bijstaan in het online aanmelden en opzoeken van zijn/haar gezondheidsdossier. Dit zowel van op afstand als ter plaatse. Wij geloven dat burgers hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen door de online inzage van hun gezondheidsdossier.

Doelgroep

Iedere burger, jong of oud, digibeet of digirati, die zijn of haar gezondheidsdossier online wil opvolgen.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

CareCoach kan ondersteuning bieden in het online bekijken van het patiëntendossier ongeacht de geografie, demografie, cultuur, leeftijd, kennis… Dit op elk mogelijk gezondheidsplatform. (Mijngezondheid, MyHealthViewer, CoZo, Apps,…)

Innovativiteit

CareCoach differentieert zich door de burger niet passief aan de zijlijn te laten staan, maar actief mee te nemen in het elektronisch gezondheidslandschap. CareCoach wil samen met de burger hands-on technische en inhoudelijke problemen oplossen of beantwoorden.

Motivatie

CareCoach is dé referentie bij uitstek voor ICT-ondersteuning. We zijn reeds bekend bij duizenden zorgverleners als ICT-partner, en breiden nu onze diensten uit naar de burger. Ook heeft CareCoach reeds jaren ervaring in het eHealth-landschap, gezondheidsplatformen & medische software.

Media