HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Stripboeken zijn een uitstekende TATA-box voor de promotie van gezondheidsliteratuur.

Probleemstelling

Een lage gezondheidskennis zorgt voor extra moeilijkheden op vlak van gezondheid en welvaart. Het wereldwijde fenomeen van weerstand tegenover vaccinaties is meteen een actueel en sprekend voorbeeld. Een wezenlijk onderdeel van het probleem is het gebruik van ingewikkelde vaktaal en technische details die de beoogde doelgroep afschrikt.

Oplossing

Wat we nodig hebben is een gemakkelijk, aangenaam en wetenschappelijk accuraat model om de doeltreffendheid van de communicatie en gezondheidskennis te verhogen. Geïllustreerde verhalen hebben een positieve invloed op de betrokkenheid en het geheugen van de lezers en het ‘natuurlijk leren’ voor alle leeftijden.

Doelgroep

Elke uitgave kan specifiek ontworpen worden voor:
  • - Families (studenten en hun ouders)
  • - Leerlingen (kinderen en tieners)
  • - Zorgverleners, hoofdzakelijk kinderartsen, om hen te voorzien van doeltreffende communicatie-tools om ziektes uit te leggen
  • - Vluchtelingen en kwetsbare gemeenschappen die naar de EU vluchten

Toepassingsniveau

Bevolking en gemeenschap

Schaalbaarheid

Gezien het grote aantal migranten die in de EU aankomen, vaak met een zeer beperkte talenkennis, zijn we ervan overtuigd dat ons beeldverhaal in meerdere Europese talen en in het Arabisch (Dr. S. Nasif heeft zelf het Arabisch als moedertaal) van groot belang zal zijn om deze cruciale informatie over gezondheid bij te brengen aan nieuwkomers én Europeanen.

Innovativiteit

Hoewel beeldverhalen niet nieuw zijn als medium, zijn stripverhalen over gezondheid, ontworpen door artiesten met een (bio)medische achtergrond dat wel. Wanneer deze beeldverhalen doordachte storytelling combineren met aantrekkelijke vormgeving om ingewikkelde gezondheidsthema’s begrijpelijk te maken, mogen we gerust van een nieuwe aanpak spreken.

Motivatie

Cimaza Comics is een unieke onderneming: onze meertalige beeldverhalen (Europese talen en Arabisch) worden gecreëerd door Dr Susan Nasif, doctor in de virologie en bekroond cartoonist, met een internationale reputatie voor uitmuntende communicatie rond gezondheid. Een zeldzame combinatie.

Media