HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

E-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden: implementatie + praktische training

Probleemstelling

Onderzoeken tonen aan dat 30 tot 45 procent van de Belgen lage gezondheidsvaardigheden hebben (KCE). Daarom is het uitermate belangrijk dat gezondheidszorgverleners hiervoor attent zijn en hun communicatie aanpassen. Ook apothekers, als meest laagdrempelige zorgverlener en medicatie-expert.

Oplossing

Een e-learning werd ontwikkeld om apothekers op te leiden rond het opsporen van lage gezondheidsvaardigheden en het bieden van aangepaste farmaceutische zorg. Implementatie van deze opleiding en verdere communicatietrainingen zouden kunnen zorgen voor vooruitgang in de dagdagelijkse praktijk.

Doelgroep

In de eerste plaats apothekers en apothekersassistenten. Maar met enige aanpassing kan de e-learning ook nuttig zijn voor andere zorg- en welzijnsverleners in de eerste en tweedelijnszorg.

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

Mits aanpassingen aan de lokale zorgsystemen en talen zijn deze opleiding schaalbaar in andere landen/culturen. De principes rond communicatie met personen met lage gezondheidsvaardigheden (en bij uitbreiding digitale gezondheidsvaardigheden) zijn wereldwijd analoog.

Innovativiteit

Lage gezondheidsvaardigheden zijn voor apothekers vaak een ongekend terrein. Specifieke opleidingen binnen dit thema toegepast in de Belgische apotheek zijn weinig voorkomend. Inspiratie uit andere projecten kon dienen als basis voor deze e-learning, die tot stand kwam door een samenwerking van vier Vlaamse beroepsverenigingen voor apothekers.

Motivatie

Extra ondersteuning naar de implementatie en het verder ontwikkelingen van trainingen (live en/of online) zou het project verder stimuleren. Ook andere zorgverleners vragen om dit project te herwerken zodat ook zij de opleiding kunnen volgen.

Media