HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Correcte diagnose voor de populatie door middel van een door en voor artsen geoptimaliseerde website

Probleemstelling

De kans dat een leek in de geneeskunde een correcte diagnose (en uiteraard therapie) stelt is laag tot zeer laag gezien er >10.000 ziekten bestaan (waarvan 7000 zeldzame ziekten).

Oplossing

Om dit te illustreren voor de leek kan men de gratis medische website raadplegen www.medisentio.com raadplegen. Deze site is geoptimaliseerd door en voor artsen en de toont de moeilijkheidsgraad om tot een correcte diagnose te komen en meteen ook de frequente en gevaarlijke ziekten.

Doelgroep

In principe kan iedereen met al of niet acute of chronische symptomen en al of niet geschoold hiervan gebruik maken

Toepassingsniveau

Populatie en community

Schaalbaarheid

De site is drietalig Nederlands, Frans en Engels en kan online wereldwijd gebruikt worden. Uitbreiding naar andere talen is theoretisch onbeperkt.

Innovativiteit

Het idee is tamelijk uniek en maakt gebruik van "controlled vocabulary" (> 50.000 medische termen en synoniemen) met inclusie van niet-zeldzame en zeldzame ziekten ( in totaal >9000)

Motivatie

Motivatie
  1. Deze website toont de moeilijkheidsgraad van soms eenvoudige symptomencombinaties en motiveert de raadpleger om raad in te winnen
  2. De ernst en urgentie van sommige symptomen kan ingeschat worden
  3. Medicatie bijwerkingen kunnen opgespoord worden met hulp van listing / professionelen.