HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life
Kies maximaal 3 projecten.

Stem

Kies maximaal 3 projecten.

Bekijk hieronder alle kandidaten en hun projecten. Kies daarna wie je 3 favorieten zijn en geef je stem door.

Een mobiele applicatie die het risico op kanker voor een idividu schat gebaseerd op de verschillende risicofactoren beschreven in de wetenschappelijke literatuur.
CareCoach is dé referentie bij uitstek voor ICT-ondersteuning. We zijn reeds bekend bij duizenden zorgverleners als ICT-partner, en breiden graag onze diensten uit naar patiënten, mantelzorgers en ouderen. Wij geloven dat patiënten hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen door de online inzage van hun gezondheidsdossier.
  • CareCoach wil graag de patiënt wegwijs maken in hetinstalleren van health-apps en devices zoals: Itsme, CoZo, Fibricheck…
  • toegang verkrijgen tot het online gezondheidsdossier
  • informatie verdelen (opleiding) over het eHealthlandschap
Dr. Susan Nasif - de oprichter van CIMAZA Virology Comics, is een getalenteerde, meertalige cartoonist met een doctoraat in VIROLOGY van de KU Leuven (België). Cimaza's meertalige wetenschappelijke strips en animaties hebben talrijke prijzen gewonnen (Science Hero Award 2015, Innovation in Scientific Culture Award 2017). Ze zijn een ideaal instrument om de mythes over vaccins en de informatielacunes in de wetenschap en de geneeskunde aan te pakken; vol feiten, aantrekkelijk met boeiende verhalen, moedigen actief leren aan, introduceren geleidelijk een complexe woordenschat bij jonge lezers aan en helpen hen op een leuke en stressvrije manier een medische cultuur op te bouwen.
Health literacy is een fenomeen dat niet meer is te stoppen wegens toename van patiêntmondigheid niet alleen door sociale media maar ook door patiêntengroeperingen. Waarom is aan elke lotgenotengroep niet een arts verbonden? Een arts binnen een patientenvereniging is een revolutionair idee. Het is de ideale kans voor de arts om te weten wat er leeft in de periferie van behandelingen, en hoe daar op in te spelen en mee om te gaan.
Apothekers komen dagelijks in contact met personen met lage gezondheidsvaardigheden. Vaak is hier onbewust geen aandacht voor. Als zorgverlener denken we te vaak dat we duidelijk communiceren. In 2019 werd een e-learning ontwikkeld en gelanceerd om apothekers op te leiden rond dit thema. Na het volgen van deze e-learning is de apotheker in staat om lage gezondheidsvaardigheden op te sporen en zijn / haar communicatie aan te passen op maat van de patiënt. Extra ondersteuning voor de implementatie en uitbreiding naar praktische trainingen voor apothekers en waar mogelijk andere zorgverleners zouden het project naar een nog hoger niveau tillen.
SleepClinic.be, een netwerkkliniek, zorgt voor holistische en multidisciplinaire aanpak voor slaapstoornissen bij kinderen en volwassenen. SleepClinic.be biedt opportuniteiten voor een volledig ambulante locoregionale aanpak gericht op de eerstelijnzorg:
  • Screening (Brizzy – NOMICS)
  • Diagnosis (Dream – MEDATEC)
  • Therapeutische behandeling (zorgverstrekkers netwerk)
  • Remote monitoring, educatie en expertise (ADVELOX©)
Rond musculoskeletale klachten (MSK) zijn er een overvloed van medicamenteuze en alternatieve behandelingen mogelijk. Echter de wetenschappelijke evidentie zegt dat bij het goed informeren er heel wat natuurlijke reacties na inspanning beter gekaderd kunnen worden met aangepast loading management.
De kans dat een leek in de geneeskunde een correcte diagnose (en uiteraard therapie) stelt is laag tot zeer laag gezien er >10.000 ziekten bestaan (waarvan 7000 zeldzame ziekten). Om dit te illustreren voor de leek kan men de gratis medische website raadplegen www.medisentio.com raadplegen. Deze site is geoptimaliseerd door en voor artsen en de toont de moeilijkheidsgraad om tot een correcte diagnose te komen en meteen ook de frequente en gevaarlijke ziekten.
Een sensibiliseringssessie voor gezondheidsmedewerkers om de  gezondheidswijsheid van patienten juist te leren inschatten en er zich zo nodig aan aan te passen.
Verkeerd geneesmiddelengebruik kan verstrekkende gevolgen hebben. Om die te vermijden kan het gebruik van een medicatieschema een echte houvast zijn, zeker als je meerdere geneesmiddelen per dag moet nemen met telkens een andere gebruiksinstructie. Ook is een medicatieschema een goed instrument om alle betrokken zorgverleners (huisarts, apotheker, verpleegkundige, ziekenhuis) op de hoogte te brengen van welke medicatie de patiënt neemt en tot een eenduidig medicatiebeleid te komen.
Uit het KCE rapport blijkt dat 30-45 procent van de Belgen niet begrijpt of maar beperkt begrijpt wat zijn/haar ziekte of behandeling inhoudt. De gevolgen daarvan op vlak van therapietrouw mogen wij niet onderschatten. Een begrijpbare medische ziekenhuis-ontslagbrief is een eerste aanzet hiertoe. Als winnaars van "innovation station 2019" een initiatief van BlueHealth Innovation Center bedachten wij een digitale oplossing om medisch vakjargon in ziekenhuis-ontslagbrieven verstaanbaar te maken voor patiënten in het kader van patient compliance.
Attractive2Wear past als dienstverlening kledij aan van zwaar zorgbehoevende & zorgafhankelijke personen
U heeft 0 van de 3 geselecteerd