HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Wat is gezondheidswijsheid?

Gezondheidswijsheid (“health literacy”) is de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken.

Een paar concrete voorbeelden

Studies tonen aan dat veel mensen moeilijkheden hebben om gezondheidsinformatie te begrijpen zoals signalisatie in ziekenhuizen, informatiebrochures, bijsluiters, toestemmingsformulieren, voorschriften en medische adviezen. Onduidelijke communicatie, een complex medisch lexicon, en het internet waar de betrouwbaarheid en relevantie niet duidelijk is, kunnen patiënten verwarren.

Bij wie is gezondheidswijsheid een probleem?

Een te zwak niveau van gezondheidswijsheid is geen probleem van bepaalde mensen maar komt voor in de hele samenleving. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat bepaalde factoren de kans op een gebrek aan gezondheidswijsheid kunnen verhogen. Deze zijn onder andere: de sociaal-economische status, het gezondheidsniveau, de leeftijd, de etnische afkomst, … : vaak zijn de minstbegoeden in onze samenleving het meest kwetsbaar als het gaat over (in)adequate gezondheidswijsheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het te laag niveau van gezondheidswijsheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van verscheidene actoren. De medische sector (dokters, verplegers, apothekers, tandartsen, …), organisaties (gouvernementele en niet-gouvernementele, VZW’s, …), patiëntenverenigingen, universiteiten, het onderwijs, de media, bedrijven… iedereen heeft een rol te vervullen en kan bijdragen aan een verhoging van het niveau van gezondheidswijsheid.

Objectief van HealthNest by MSD

Vandaar dit initiatief, dat alle actoren uitnodigt om hun projecten in te sturen, opdat ze ons allen mogen inspireren de gezondheidswijsheid op de eerste plaats te zetten.

Jury