HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Winnaars 2020

Susan Nasif – CIMAZA

Stripboeken zijn een uitstekende TATA-box voor de promotie van gezondheidsliteratuur.

Traditionele manieren om bij jongeren de gezondheidsvaardigheid te verbeteren, zijn niet altijd effectief. Daarom benadert 'CIMAZA Virology Comics' gezondheidsvaardigheid op een alternatieve en originele manier aan de hand van meertalige wetenschappelijke strips en animaties.Strips en animaties zijn een ideaal instrument om de mythes over vaccins en de informatielacunes in de wetenschap en de geneeskunde aan te pakken: vol feiten, aantrekkelijk met boeiende verhalen, moedigen actief leren aan, introduceren geleidelijk een complexe woordenschat bij jonge lezers en helpen hen op een leuke en stressvrije manier een medische cultuur op te bouwen.Dr. Susan Nasif - oprichtster van CIMAZA Virology Comics, is een meertalige cartoonist met een Doctoraat in Virologie van de KU Leuven. CIMAZA's meertalige wetenschappelijke animaties hebben verschillende prijzen gewonnen (o.a. Science Hero Award 2015, Innovation in Scientific Culture Award 2017).Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de patiënt.

Delphine Vauterin – KOVAG

E-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden: implementatie + praktische training.

Apothekers komen dagelijks in contact met personen met lage gezondheidsvaardigheden. Aangezien zorgverleners er vaak vanuitgaan dat ze duidelijk communiceren, is er onbewust geen aandacht voor dit probleem. Een e-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden, die in 2019 ontwikkeld werd door Delphine Vauterin van KOVAG, biedt een antwoord op deze kwestie.

Na het volgen van deze e-learning wordt de apotheker geacht in staat tezijn om lage gezondheidsvaardigheden op te sporen en diens communicatie aan te passen op maat van de patiënt.

Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de gezondheidsexpert.

Marleen Haems – KOVAG

GOS – Gemeente op Schema: Gezondheidswijsheid bevorderen via het medicatieschema.

Een medicatieschema is een goed instrument om alle betrokken zorgverleners (huisarts, apotheker, verpleegkundige, ziekenhuis...) op de hoogte te brengen over welke medicatie de patiënt neemt om zo een eenduidig medicatiebeleid te verwerven.

Goed medicatiegebruik is vaak de belangrijkste factor van vele behandelingen, aangezien verkeerd geneesmiddelengebruik verstrekkende gevolgen kan hebben. Om dit te vermijden, kan het gebruik van een medicatieschema een echte houvast zijn, zeker als een patiënt meerdere geneesmiddelen per dag moet nemen met telkens een andere gebruiksinstructie.

Door middel van de implementatie van een medicatieschema op grote schaal kan de gezondsheidswijsheid van de betrokken patiënten stapsgewijs bevorderd worden.

Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de gezondheidsexpert en de overheidsinstellingen.

Jury