Close Mobile Navigation

HealthNest evenement | 10 mei 2022

Op 10 mei 2022 organiseerde HealthNest, het platform voor uitwisseling en discussie over gezondheidsgeletterdheid, zijn eerste co-reflectie-evenement, met als thema: ‘Gezondheidsgeletterdheid in België: van ideeën naar actie’.

HealthNest nodigde alle actoren die actief zijn op het gebied van gezondheidsvaardigheden uit om deel te nemen aan het ontwikkelen van ideeën of om te bespreken hoe bestaande initiatieven kunnen blijven groeien. Het doel van het evenement was het co-creëren van duurzame veranderingen door ervaringen, ideeën en initiatieven te delen om een cruciale transformatie van ons gezondheidszorgsysteem mogelijk te maken.

Professor Stephan Van den Broucke (UCL), voorzitter van de raad van bestuur van HealthNest, opende het evenement en gaf de aanwezigen een inzicht in de werking en de ambities van de organisatie. Hij schetste de uitdagingen, namelijk hoe de gezondheidsvaardigheden in België te versterken en hoe een blijvende impact te creëren.

Aan de hand van inspirerende getuigenissen van Ann Trappers, inhoudelijk coördinator bij Foyer, en Tinne Vandensande, KBS/FRB, werden de aanwezigen ondergedompeld in de praktijk van de gezondheidsvaardigheden en de belangrijke uitdagingen ervan. Vanuit haar ervaring bij de Brusselse organisatie Foyer deelde mevrouw Trappers haar inzichten over het thema interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg. Vandensande lichtte de initiatieven van KBS/RFB toe ter verbetering van de gezondheidsvaardigheden in de eerstelijnszorg.

Ter voorbereiding van de werkgroepen werden de resultaten van het Impact Model 2022 gepresenteerd door Kristel Van Ael (Namahn). De strategische resultaten van het thema “aanbod van gezondheidsinformatie” vormden het uitgangspunt voor de werkgroepen, die tot doel hadden mogelijke projecten en samenwerkingsverbanden te verkennen.


Onderwerpen van de 5 werkgroepen:

Alle deelnemers hebben gebrainstormd en mogelijke initiatieven, uitdagingen, samenwerkingsverbanden, capaciteiten en behoeften in kaart gebracht. Deze resultaten werden door Namahn in kaart gebracht, inclusief lacunes en capaciteiten. De interactieve kaart kon ook na het evenement door de deelnemers worden bijgewerkt, zodat iedereen een permanent overzicht had van de voortgang, nieuwe capaciteiten en behoeften van specifieke HealthNest-initiatieven. (Initiative Map)

Het eerste HealthNest-evenement werd afgesloten met een plenair feedbackmoment waar de input van de verschillende werkgroepen werd samengevat. Daarnaast keek de community ook vooruit naar de toekomstige evolutie van HealthNest. Tijdens het evenement, dat werd bijgewoond door meer dan 30 organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg, hadden de deelnemers de gelegenheid om veel professionals op het gebied van gezondheidsvaardigheden te ontmoeten en hen uit te dagen over hun behoeften, belemmeringen, ambities en middelen. Zo konden we ongeveer 15 belangrijke initiatieven identificeren om gezondheidsvaardigheden in België in de nabije toekomst te bevorderen. Naast deze nieuwe inzichten en inzichten konden de deelnemers ook terugkijken op hernieuwde contacten met geschikte deskundigen en andere projectleiders.


DIGITAAL EVENEMENT | 15 NOVEMBER 2022

Op 15 november nodigden we onze HealthNest supporters, uit om verder bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën, en om bestaande initiatieven te ondersteunen om een nog grotere impact te verkrijgen op deze complexe uitdagingen. Alleen samen kunnen we tenslotte een duurzame verandering voor patiënten en burgers bewerkstelligen.

Om voort te bouwen op de initiatieven en contacten die tijdens onze vorige bijeenkomst in mei 2022 zijn werden gelegd, bekeken we samen met de verschillende partners hoe nieuwe en bestaande projecten aan te pakken en te verrijken.

Onder leiding van professor Stephan Van den Broucke en Kristel Van Ael blikten we kort terug op de initiatieven die de HealthNest achterban in mei 2022 formuleerde.

Er werd eveneens ingezoomd op de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de uitdagingen die tijdens het evenement in mei 2022 zijn vastgesteld. Het belangrijkste doel is om verdere banden te creëren tussen de deelnemers door inzichten te delen over hoe ideeën verder in praktijk kunnen worden gebracht. Tot slot keken we vooruit naar de ambities van HealthNest in 2023


Contact of vragen